Henkilöstöhallinto

10 vinkkiä parempaan ryhmätyöhön

Joukkueet, jotka ymmärtävät nämä tekijät oikein, kokevat menestystä tiiminä

Ryhmätyö

••• Buero Monaco / Taksi / Getty ImagesSisällysluetteloLaajentaaSisällysluettelo

Oletko koskaan miettinyt, kuinka jotkin työryhmät ovat tehokkaita ryhmätyö ja muut joukkueet ovat toimintakyvyttömiä koko joukkueen elämän? Tehokas tiimityö on sekä syvästi yksinkertaista että vaikeaa samaan aikaan ja tietyn joukkueen menestys on myös tiiviisti sidoksissa organisaationsa kulttuurin kanssa . Jotkut organisaatiokulttuurit tukevat ryhmätyötä; muut eivät.

Tästä syystä niin monet tiimit kamppailevat saadakseen suhteet, vuorovaikutuksen ja tehtävien suorittamisen oikein. Niiden menestys riippuu näistä tekijöistä. Itse asiassa on olemassa kymmenen tekijää, joilla on vakava vaikutus siihen, kuinka menestyvät työryhmät organisaatiossasi.

Ihmiset ovat ilo ja ongelma paremmassa ryhmätyössä

Riippumatta tiimistä tai sen olemassaolon syystä, ihmiset ovat sekoituksessa, ja jokainen tiimin jäsen tuo mukanaan kaikki matkatavaransa – hyvässä ja pahassa. Joten erilaiset ihmiset, jotka tuovat mukanaan erilaisia ​​elämänkokemuksia, epätavallisia työkokemuksia ja vaihtelevaa menestystä entisten tiimien kanssa työskentelyssä ja aikaisempien tiimitehtävien suorittamisessa, kokoontuvat yhteen. Heidän on työskenneltävä yhdistääkseen tämä monimuotoisuus ja samanaikaisesti, keskittyä uuden tehtävän suorittamiseen .

Ottaen huomioon joukkueen muodostamisen monimutkaisuuden, mukaan lukien tietoisesti tai tiedostamatta kehittää tiimivuorovaikutusnormeja ja ohjeet, tehokkaan ja toimivan tiimin saaminen on suorastaan ​​hämmästyttävää.

Voit auttaa tiimejäsi menestymään

Voit lisätä merkittävästi liittymiesi tai valvomiesi tiimien mahdollisuuksia tehdä tarvittavia lahjoituksia. Annettu asianmukaista tukea ja hoitoa , tiimit voivat menestyä yli villeimmätkin unelmasi. Älä anna minkään estää sinua, kun autat tiimejäsi menestymään.

Tiimeillä on perustarpeita, jotka on tunnustettava ja täytettävä, jos odotat tiimisi kokevan suurimman menestyksensä. Mikään joukkue ei menesty, jos näitä perusasioita ei ole olemassa.

Nämä kymmenen vinkkiä kuvaavat ympäristöä, jonka täytyy esiintyä tiimissä onnistunutta ryhmätyötä . Onnistunut tiimityö on kulmakivi toimivan ja myötävaikuttavan tiimin luomiselle.

Tasapaino, 2018

Tiimi on selkeä tehtävästään ja tavoitteistaan

Joukkue ymmärtää tavoitteet ja on sitoutunut saavuttamaan ne . Tämä selkeä suunta ja sopimus tehtävä ja tarkoitus ovat välttämättömiä tehokkaalle ryhmätyölle. Tiimin jäsenillä on oltava yleinen tehtävä, josta sovitaan ja joka tarjoaa sateenvarjon kaikelle, mitä tiimi yrittää tehdä.

Tämä tiimin selkeys vahvistuu, kun organisaatiolla on selkeät odotukset tiimin työn, tavoitteiden, vastuullisuuden ja tulosten vuoksi.

Ryhmäympäristö kannustaa kohtuullisiin riskeihin

Tiimi luo ympäristön, jossa ihmiset viihtyvät ottamaan kohtuullisia riskejä kommunikoidessaan, ajaessaan kantansa ja ryhtyessään toimiin. Ryhmän jäsenet luottavat toisiinsa . Ryhmän jäseniä ei rangaista erimielisyydestä; erimielisyyttä odotetaan ja arvostetaan .

Kunnioittava viestintä on normi

Viestintä on avoin, rehellinen ja kunnioittava . Ihmiset voivat vapaasti ilmaista ajatuksiaan, mielipiteitään ja mahdollisia ratkaisuja ongelmiin. Ihmiset tuntevat ikään kuin heidät kuullaan ja kuunneltiin ryhmän jäseniltä, ​​jotka yrittävät ymmärtää. Ryhmän jäsenet kysy kysymyksiä selvyyden vuoksi ja kuluttaa heidän ajatusaikansa kuunnella syvästi sen sijaan, että muodostaisivat vastalauseita työtoverinsa puhuessa.

He tekevät tämän muotoilemalla kysymyksiä, jotka saavat heidät ymmärtämään syvemmin joukkuetoverinsa näkökantoja.

Vahva ryhmäsitoutumisen tunne

Ryhmän jäsenillä on vahva tunne ryhmään kuulumisesta . He kokevat syvän sitoutumisen ryhmän päätöksiin ja toimintaan. Tämä yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu ja vahvistuu, kun tiimi viettää aikaa kehittymiseen joukkueen normit tai suhdeohjeita yhdessä.

Tiimin jäseniä pidetään ainutlaatuisina ihmisinä

Tiimin jäseniä pidetään ainutlaatuisina ihmisinä, joilla on korvaamattomia kokemuksia, näkökulmia, tietoa ja mielipiteitä. Loppujen lopuksi joukkueen muodostamisen tarkoitus on hyödyntää eroja.

Muuten miksi mikään organisaatio lähestyisi projekteja, tuotteita tai tavoitteita tiimin kanssa? Itse asiassa, mitä enemmän joukkue voi tuoda esiin erilaisia ​​näkökulmia jotka esitetään harkiten ja tuetaan faktoilla ja mielipiteillä, sen parempi.

Luovuus ja innovaatio ovat normeja

Luovuutta, innovatiivisuutta ja erilaisia ​​näkökulmia odotetaan ja kannustetaan. Kommentit, kuten 'Yritimme jo, mutta se ei toiminut' ja 'Mikä tyhmä idea' eivät ole sallittuja tai tuettuja. Ryhmän jäsenet tietävät tämän joukkueen voimaa on, että jokainen jäsen tuo monimuotoisuutta pyrkimyksiin ratkaista ongelma, parantaa prosessia, saavuttaa päämäärä tai luoda jotain uutta ja jännittävää.

Osallistuu jatkuvaan parantamiseen

Joukkue pystyy jatkuvasti tutkia itseään ja parantaa jatkuvasti sen prosesseja, käytäntöjä ja tiimin jäsenten vuorovaikutusta. Ryhmä keskustelee avoimesti joukkueen normit ja mikä saattaa estää sen kykyä edetä ja edistyä ponnistelujen, lahjakkuuksien ja strategian aloilla.

Tiimi pitää tarkistuskokouksia, joissa arvioidaan tiimin prosessia ja edistymistä tiimin tehtävän lähestymisessä ja toteuttamisessa. Joukkueella on selkeä käsitys asiasta viisi vaihetta joukkueen kehittämisessä ja jäsenet tietävät, mitä tarvitaan, jotta tiimi pääsee onnistuneesti läpi vaiheiden.

Ratkaisee ryhmätyön ongelmia ja konflikteja

Tiimillä on sovitut menettelytavat tiimityöongelmien ja konfliktien diagnosoimiseksi, analysoimiseksi ja ratkaisemiseksi. Joukkue ei tukea jäsenten persoonallisuuskonflikteja ja yhteenotot, eivätkä joukkueen jäsenet valitse erimielisyyksiä. Sen sijaan jäsenet pyrkivät ratkaisemaan ongelmia ja erimielisyyksiä.

Harjoittelee osallistuvaa johtajuutta

Osallistavaa johtamista harjoitetaan johtavia kokouksia , jakaa tehtäviä, päätösten ja sitoumusten kirjaaminen , arvioida edistymistä, pitää tiimin jäseniä vastuullisina ja ohjata tiimiä. Tämä tarkoittaa, että jokainen joukkueen osallistuja täytyy osallistua aktiivisesti johtamaan tiimiä onnistuneisiin tuloksiin ja panoksiin.

Tekee laadukkaita päätöksiä tiiminä

Joukkueen jäsenet tehdä laadukkaita päätöksiä yhdessä ja omistaa ryhmän tuki ja sitoutuminen toteuttamaan tehdyt päätökset. He saavat myös niiden ihmisten tuen ja sitoutumisen, joille he raportoivat, jotta he voivat saavuttaa ja viestiä tiimin edistymisestä ja menestyksestä.

He saavat tukea ja sitoutumista ylemmältä johdolta osoittamalla kaikki nämä kymmenen tiimityön tarpeellisuutta joka päivä. Tiimi elää laadukasta vuorovaikutusta, joka on havaittavissa ja esimerkkinä kaikille muille joukkueille.

Bottom Line

Jos tiimi saa nämä kymmenen tekijää oikein, seuraa menestys ja palkitseva tiimityön tunne. Aina käsillä oleva tehtävä ei haasta tiimejä niiden etenemisessä, vaan ihmissuhteet ja päivittäiset pienet asiat. Jos joukkueen jäsenet pystyvät nousemaan kaivannon yläpuolelle, he voivat saavuttaa suuruutta.

Nyt tiedät salaisuuden menestyksen ainesosia joukkueillesi . Miksei niitä toteuteta?