Johtaminen Ja Johtaminen

Tuotepäälliköksi ryhtyminen

Jännittävän ja haastavan roolin ymmärtäminen

Liikenainen hahmottelemassa uutta tuotesuunnitelmaa valkotaululla kahden työtoverin katsellessa

••• HeroImages / Getty ImagesA:n rooli tuotepäällikkö on tulossa yhä suositummaksi. Usein on kuitenkin hämmennystä siitä, mitä tuotepäällikkö tekee.

Tuotepäälliköt pyrkivät ymmärtämään kohdeasiakkaidensa tarpeita ja haasteita ja muuntaakseen nämä oivallukset ideoiksi uuden tuotteen kehittämiseksi tai olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi. He luovat investointiideoiden liiketoimintamallit tai suunnitelmat ja, kun johto on hyväksynyt ne, tekevät tiivistä yhteistyötä suunnittelu- tai tutkimus- ja kehitystiimien kanssa tunnistaakseen vaatimuksia ja tukeakseen idean muuntamista uudeksi tuotteeksi.

Kun tuote on edennyt kehitysvaiheiden läpi, tuotepäällikkö pyrkii valmistelemaan organisaatiota markkinoimaan, myymään ja tukemaan tarjontaa.

Haastava ja arvokas rooli

Tuotepäällikön haastava rooli on yhä enemmän haluttu ammattilaisten keskuudessa, jotka haluavat saada laajaa organisaation näkyvyyttä ja johtamiskokemusta . Tuotepäällikön vastuut kattavat koko organisaation ja ulottuvat markkinoille, tyypillisesti keskittymällä yhteen tai useampaan toimialaan ja asiakasryhmään.

Tuotteen elinkaaren aikana tuotepäällikkö on mukana seuraamassa suorituskykyä, suosittelee muutoksia hinnoitteluun tai promootioon ja työskentelee asiakkaiden kanssa mahdollisten parannusten tunnistamiseksi. Lopulta tuotepäällikkö suunnittelee korvaavan tuotteen samalla kun hallitsee vanhemman tarjouksen lopettamista.

Tuotepäälliköistä tulee aiheen asiantuntijoita markkinoilla ja teknologioissa, ja heitä kutsutaan usein tapaamaan asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita ja puhumaan alan tapahtumissa tai osallistumaan asiaankuuluviin julkaisuihin.

Ja he tekevät kaiken tämän ohjaamalla, ottamalla yhteyttä ja johtamalla yksilöitä ja toimintoja koko organisaatiossaan, usein heillä ei ole enempää muodollisia valtuuksia kuin heidän kykynsä suostutella muita tukeakseen ideoitaan.

Tämä on haastava, vaativa työ, jota uudet korkeakoulu- ja MBA-tutkinnon suorittaneet hakevat yhä enemmän. Tuotepäällikkönä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden saada korkeaa näkyvyyttä organisaatiossa ja kasvattaa taitoja ja mainetta, joita tarvitaan etenemään tulevissa yleisissä esimiestehtävissä.

Tuotepäällikön kehittyvä rooli

Klassinen tuotepäällikön rooli sai alkunsa kuluttajatuoteyrityksissä, kuten Procter & Gamble tai Unilever, joissa nämä tuote- tai kategoriamestarit toimivat tarjoustensa toimitusjohtajina. Markkinatutkimuksesta tuotekehitykseen, pakkaamiseen, myynninedistämiseen ja myyntiin nämä henkilöt hallinnoivat tarjontaansa kasvun ja voittojen saavuttamiseksi.

Ajan myötä käytännöllisesti katsoen jokainen toimiala on omaksunut jonkinlaisen tuotepäällikön roolin. Jopa palvelukeskeiset yritykset luottavat tuotepäällikön rooliin muuntaakseen asiakkaiden tarpeet ja markkinanäkemykset uusiksi palvelutarjouksiksi.

Joillakin markkinoilla rooli on jaettu kahteen osaan: tuotepäälliköksi ja tuotemarkkinointipäälliköksi. Tuotemarkkinointipäällikkö keskittyy enemmän lähtevään markkinointiin ja koordinointiin, kun taas tuotepäällikkö pyrkii keskittämään suurimman osan ponnisteluistaan ​​sisäiseen koordinointiin, erityisesti yrityksen tutkimus- ja kehitystyö- tai suunnittelutiimien kanssa. Tässä roolijakotilanteessa osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen johdonmukaisuuden ja koordinoinnin sidosryhmien välillä.

Ei projektipäällikkö

Vaikka siellä on paljon ryhmien välinen koordinointi mukana tuotepäällikön roolissa, työtä ei pidä sekoittaa projektipäällikön tehtävään. The projektipäällikkö on vastuussa tilapäisten ja ainutlaatuisten hankkeiden parissa työskentelevien ryhmien koordinoinnista ja ohjaamisesta, kun taas tuotepäällikkö lähestyy heidän tarjontaansa koko liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta.

Projektipäällikkö hyötyy hyvin määritellyistä toimialastandardeista ja sertifiointikäytännöistä, kun taas tuotepäällikön rooli on toimialatasolla huomattavasti vähemmän formalisoitu. On monia yrityksiä, jotka kouluttavat tuotepäälliköitä, mutta tätä kirjoitettaessa ei ole olemassa standardoitua tietokokonaisuutta tai sertifiointielintä, kuten projektinhallinnan alalla.

On tavallista, että molemmat yksilöt – tuotepäällikkö ja projektipäällikkö – työskentelevät yhdessä uuden tuotteen kehittämis- tai tuoteparannusaloitteessa. Siitä huolimatta heidän panoksensa ovat melko erilaisia.

Tuotepäällikkönä menestymiseen vaadittavat taidot

Ottaen huomioon tuotepäällikön roolin laaja ulottuvuus, on monia menestymisen kannalta välttämättömiä taitoja. Nämä sisältävät:

 • Kyky kehittää syvällistä ymmärrystä tietystä markkinasegmentistä tai asiakasryhmästä
 • Tuotteiden erityissovellusten tuntemus asiakasympäristössä
 • Uteliaisuus tutkia ja tunnistaa asiakkaiden haasteita ja muuntaa ne tuote- tai palveluideoiksi
 • Kyky kehittää liiketoimintasuunnitelma ja investointiehdotus uuden tuotteen kehittämiseen tai nykyisten tuotteiden parantamiseen (liiketoiminnan tutkinto, erityisesti MBA, on erityisen hyödyllinen tässä tehtävässä)
 • Kriittiset ajattelutaidot asiakkaiden tarpeiden, kilpailijoiden tarjousten ja keskeisten trendien arvioimiseen ja tämän tiedon muuntamiseen investointisuunnitelmiksi
 • Kyky ohjata ja johtaa muita epävirallisesti – ilman virallista raportointia viranomaisille
 • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset kommunikaatiotaidot, painopisteenä taivuttelukyky
 • Tarjouksen luonteesta riippuen syvä tekninen asiantuntemus (monilla tuotepäälliköillä on tekninen tausta, mukaan lukien insinööritutkinnot)

Urapolku tuotehallintaan

Tuotepäälliköt tulevat kaikenlaisista taustoista, mukaan lukien:

 • Tekniikka
 • Tutkimus & Kehitys
 • Laadun tai toiminnan hallinta
 • Tekninen tuki
 • Markkinointiviestintä
 • Asiakaspalvelu
 • Myyntituki

Lisäksi jotkut yritykset palkkaavat henkilöitä suoraan kohdemarkkinasegmentin yrityksiltä. Tähän mielenkiintoiseen ja tärkeään rooliin on monia polkuja.

Uranäkymät tuotepäälliköille

Vaikka tuotepäälliköt voivat edistää omia toimintojaan tai osastojaan, on tavallista, että kokeneet tuotepäälliköt seuraavat urapolkuja yleiseen johtoon tai toiminnalliseen johtamiseen. Monet siirtyvät myynti- ja markkinointitehtäviin. Heidän laajan toimiala-, tarjonta- ja toimintatietokantansa tekee heistä erittäin toivottavia useisiin organisaation rooleihin.

Tuotehallinnan ura sisältää haasteita ja mahdollisuuksia oppia ja edistää organisaation menestystä. Tehtävä on osittain yrittäjähenkinen ja osittain yleisjohtaminen, ja vastuullisesti ja itsenäisesti toimivat henkilöt nauttivat paljon työskentelystä tässä tehtävässä. Nykyaikaisella työpaikallamme on vain vähän rooleja, jotka kilpailevat tuotepäällikön mahdollisuudesta muokata organisaation tulevaa menestystä ja samalla kehittää monenlaisia ​​taitoja.