Työnhaku

Tärkeitä neuvottelutaitoja työelämässä menestymisen kannalta

Liikemiehet kokouksessa lasipöydän ääressä

••• Klaus Vedfelt / Getty ImagesSisällysluetteloLaajentaaSisällysluettelo

Mitä neuvottelutaidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä työnantajille? Työn kontekstissa neuvottelu määritellään prosessiksi, jossa solmitaan molemminpuolisesti hyväksyttävä sopimus kahden tai useamman osapuolen – työntekijöiden, työnantajien, työtovereiden, ulkopuolisten osapuolten tai näiden yhdistelmän – välillä. Työssä neuvotteluihin voi kuulua myös valitusten käsittely, riitojen ratkaiseminen sekä epäkohtien ja ristiriitojen ratkaiseminen.

Neuvotteluihin liittyy yleensä osapuolten välillä jonkinlainen anna ja ota tai kompromissi. Neuvoteltuihin sopimuksiin ei kuitenkaan välttämättä kuulu, että molemmat osapuolet kohtaavat kesken, koska toisella osapuolella voi olla enemmän vaikutusvaltaa kuin toisella.

Neuvottelut voivat johtaa muodollisiin sopimuksiin (tai sopimuksiin) tai vähemmän muodolliseen ymmärrykseen (kuten suulliseen sopimukseen) siitä, kuinka ongelma korjataan tai määritellään toimintatapa.

Neuvottelutaitoja vaativat työt

On monia erilaisia ​​työpaikkoja, joissa neuvottelutaitoja arvostetaan, mukaan lukien myynti, johtaminen, markkinointi, asiakaspalvelu, kiinteistöt ja laki.Kaikki nämä työt sisältävät johdonmukaisia ​​suhteita tai liiketoimintaa, jotka vaativat vahvoja neuvottelutaitoja. Työstä riippumatta ratkaisun neuvotteleminen on kuitenkin usein työpaikan menestymisen ennustaja.

Mitä työnantajat etsivät

Kun olet haastattelussa mahdollisen työnantajan kanssa , ole valmis jakamaan esimerkkejä neuvottelutaidoistasi, jos niitä tarvitaan työssä, johon sinua harkitaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos vahvat neuvottelu- ja sovittelutaidot on erikseen lueteltu työilmoituksen vaatimukset-osiossa.

Valmistaudu antamaan yksityiskohtaisia ​​esimerkkejä muutamista erilaisista tilanteista, joista olet neuvotellut onnistuneesti aiemmin. Jos mahdollista, korosta erilaisia ​​työsuhteita ja haasteita, joita olet kohdannut (esim. neuvottelut työtoverin, työnantajan kanssa jne.).

Kun kuvailet esimerkkejä siitä, kuinka olet käyttänyt neuvottelutaitojasi aiemmin, selitä, kuinka noudatit neljää yleistä työpaikkaneuvottelun vaihetta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

Suunnittelu ja valmistelu : Kuinka olet kerännyt dataa rakentaaksesi onnistuneen neuvottelun? Miten määritit tavoitteesi ja muiden osapuolten tavoitteet?

Keskustelun avaus : Miten rakensit suhteen ja loit positiivisen sävyn neuvottelulle?

Sovitteluvaihe : Miten esitit väitteesi ja vastasit vastalauseisiin tai myönnytyspyyntöihin?

Sulkemisvaihe : Miten sinä ja muut osapuolet sinetöitte sopimuksesi? Minkä tavoitteistasi saavutit? Mitä myönnytyksiä teit?

Alla on esimerkkejä yleisistä neuvotteluareenoista työpaikalla.

Työntekijän ja työnantajan väliset neuvottelut

Koko urasi aikana joudut ajoittain neuvottelemaan työnantajasi tai esimiehesi kanssa. Vaikka olisit tyytyväinen työhösi, huomaat jossain vaiheessa, että ansaitset palkankorotuksen, tarvitset työprosessin muutosta tai haluat pitää lisälomaa tai sairauslomaa. Tyypillisiä työntekijöiden välisiä neuvotteluja ovat:

 • Palkkatarjouksesta neuvotellaan sen jälkeen, kun hänet on valittu uuteen työhön
 • Poissaolosta tai loman ajankohdasta neuvotteleminen
 • Eron ehtojen neuvottelu työnantajan kanssa
 • Sovitaan joustavampi työaikataulu
 • Ammattiliittosopimuksen väärentäminen
 • Konsultointi- tai freelance-palvelusopimuksen neuvotteleminen

Aiheeseen liittyvät neuvottelutaidot:

 • Vaarantaa
 • Luovuus
 • Aseman tai toimintatavan omaksumisen edut
 • Joustavuus
 • Luottamuksen takominen
 • Rehellisyys
 • Ihmissuhdetaidot
 • Korvauksen tarjoaminen myönnytyksistä
 • Vakuuttava
 • Esittely
 • Taktisuus
 • Sanallinen viestintä

Työntekijöiden väliset neuvottelut

Vaatiipa työsi tiimityötä tai olet esimiestehtävässä, sinun on kyettävä kommunikoimaan kollegojesi, alaistensi, esimiestesi ja työtovereiden kanssa. Tässä on muutamia tapauksia työntekijöiden välisistä neuvotteluista:

 • Roolien ja työtaakan neuvottelut projektitiimin sisällä
 • Neuvottelut projektin määräajasta pomosi kanssa
 • Ongelmien karttoittaminen ihmisten välisiä konflikteja

Aiheeseen liittyvät neuvottelutaidot:

 • Aktiivinen kuuntelu
 • Käsittely väärinkäsityksiin
 • Pyydä muita ehdottamaan ratkaisuja
 • Ultimaattien ja provokatiivisen kielen välttäminen
 • Aivoriihi vaihtoehdot
 • Rakennusraportti
 • Päätöksenteko
 • Konsensuksen piirtäminen
 • Myötätunto
 • Ryhmäkeskustelun helpottaminen
 • Erimielisyyksien alueiden tunnistaminen
 • Ongelmanratkaisu
 • Vastakkaisten näkemysten kumoaminen kohteliaasti
 • Strategointi
 • Yhteenveto sopimusalueista

Työntekijän ja kolmannen osapuolen väliset neuvottelut

Työstäsi riippuen saatat joutua neuvottelemaan rakentavasti yrityksesi ulkopuolisten ihmisten kanssa. Jos olet myyjä, tämä voi edellyttää edullisien B2B- tai B2C-sopimusten neuvottelemista asiakkaiden kanssa. Jos sinulla on ostovastuita, sinun on hankittava ja neuvoteltava myyjien kanssa kustannussäästöjä koskevia toimitussopimuksia. Ja tietysti, jos olet asianajaja tai avustaja, neuvotteleminen vastakkaisen asianajajan ja tuomioistuimen henkilöstön kanssa on itsestään selvää.

Myös opettamisen kaltaiset työt vaativat jonkinasteista, jos ei neuvottelua, niin sen lähisukulaista sovittelua. Opettajat laativat usein oppimissopimuksia oppilaidensa kanssa, ja vanhempien kommunikointi vaatii usein vakuuttavia sovittelutaitoja. Esimerkkejä työntekijän ja kolmannen osapuolen välisistä neuvotteluista ovat:

 • Neuvottelut asiakkaan kanssa hinnasta ja myyntiehdoista
 • Oikeudellisen sovinnon neuvotteleminen vastapuolen asianajajan kanssa
 • Palvelu- tai toimitussopimusten neuvotteleminen myyjien kanssa
 • Välitämme oppilaiden kanssa tuntisuunnitelman tavoitteita

Aiheeseen liittyvät neuvottelutaidot:

 • Analyyttinen
 • Vastapuolisi neuvottelustrategian ennakointi
 • Tutkivien kysymysten esittäminen
 • Itsevarmuutta
 • Osoittaa toisen puolueen kannan ymmärtämisen
 • Kerää kaikki olennaiset faktat
 • Suunnittelu
 • Julkinen puhuminen
 • Rauhallisena pysyminen
 • Strateginen suunnittelu
 • Sopimusten kirjoittaminen
 • Kirjoitusehdotukset

Kuinka saada taitosi erottumaan

LISÄÄ OSAVAT TAIDOT ansioluetteloosi: Kun skannaat työpaikkailmoitusta, korosta työnantajan hakemat erityiset pätevyydet ja taidot. Varmista, että hyödynnät tärkeimmät taitosi ansioluetteloosi .

KOROSTA TAITOJA KÄYTTÖKIRJEESSÄSI: Varaa aikaa kirjoittaa saatekirjeen joka keskittyy siihen, kuinka olet pätevä työhön.

JAA ESIMERKKEJÄ TYÖHaastattelussasi: Käytä ennen haastattelua aikaa luodaksesi luettelo esimerkeistä, milloin olet käyttänyt neuvottelutaitojasi. Ole valmis jakamaan ne haastattelun aikana.

Artikkelin lähteet

 1. O * NET Online. ' Työtehtävät — konfliktien ratkaiseminen ja muiden kanssa neuvotteleminen .' Käytetty 20. lokakuuta 2021.

 2. Management Study HQ. ' Neuvottelun ominaisuudet ,' Käytetty 20. lokakuuta 2021.